Napsal uživatel Steinhauser Martin dne Pá, 09/04/2015 - 13:24
mapa

Když se zeptáte někoho hodně starého, nebo když vyhledáte staré mapy, zjistíte, že přímo uprostřed Tlučné, zhruba v prostoru dnes ohraničeném tratí, Vejprnickým potokem a Línskou silnicí, rozkládal rybník. Když se nad tím zamyslíme, není to vlastně až tak velké překvapení. Ještě dnes má spousta menších obcí ve svém středu větší či menší vodní nádrž, povětšinou primárně určenou jako zásobu vody pro hašení případných požárů. Je tedy jasné, že i v Tlučné nejspíš taková nádrž někde bývala a jde jen o to "zjistit" kde...

Nejlépe nám k tomu poslouží letecké snímkování ČR z roku 1956 - dnes bychom řekli "satelitní" mapa. Na těchto snímcích jsou jednak dobře patrné objekty, které existují dodnes (kaplička, zastávka ČD, ulice a silnice...), ale zároveň je zde ještě patrné jinak porostlé (zarostlé) dno rybníka. Navíc na webu, ze kterého je fotografie čerpána, lze prolínat snímkování z roku 1956 a letecké snímky ze současnosti...

Plocha rybníka (tou dobou už vypuštěného) je patrná na leteckém snímku z roku 1956 (Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz):

 

S rybníkem v Tlučné se můžete setkat i v pověsti o krokodýlu - právě rybník byl dějištěm hlavní části této pověsti a byl i místem, kde byla tato "šeredná a zubatá potvora" pozorována.

Tlučenský rybník si můžete v "plné kráse" prohlédnout na dobové pohlednici z Tlučné (prostřední foto):

Podle najasných obrysů domů na pozadí a úhlu hráze a břehu se patrně jedná o pohled z chodníku od špejcharu do parku směrem k nádraží ČD.

Nakonec ještě přibližně stejný pohled z map Google Street View z roku 2012:

 

Další nalezené foto: