Jste zde

Tlučenský zpravodaj

Přihlásit se k odběru zdroj Tlučenský zpravodaj
Elektronická podoba pravidelného tištěného čtvrtletníku "Tlučenský zpravodaj".Jaromír Novákhttp://www.blogger.com/profile/02820258803277126302noreply@blogger.comBlogger439125
Aktualizace: 2 hodiny 7 min zpět

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

15. Duben 2019 - 9:08
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,ráda bych vás v krátkém příspěvku seznámila s děním v naší organizaci. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám v nepříznivé sociální situaci. Za našimi klienty docházíme do jejich domácností a pomáháme jim s úkony, které již sami nezvládnou. Poskytujeme úkony péče o vlastní osobu (např. pomoc s hygienou, s pohybem po domácnosti, s oblékáním a svlékáním, pomoc při přesunu z a na vozík apod.), dále zajišťujeme stravu (buď dovozem obědů nebo přípravou jídla), pomáháme se zajištěním chodu domácnosti (pomoc s úklidem, praním prádla, ale také např. nabízíme pomoc při topení v kamnech). Našim klientům také zajišťujeme nákupy nebo doprovod na úřady či k lékaři. Díky tomu mohou klienti zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, obklopeni svou rodinou, známými, sousedy, a nemusejí odcházet do pobytových zařízení.
V posledních letech se povědomí o pečovatelské službě značně rozšířilo. Pečovatelská služba již není vnímána pouze jako dovoz obědů, ale naši klienti čím dál více využívají širokou škálu služeb, které nabízíme.

Pro naše klienty také během roku pořádáme různé akce. Poslední z nich byla oslava MDŽ. Zahrát na klávesy, harmoniku a zazpívat spoustu známých písní přijel pan Josef Liška. Všichni zúčastnění si společně zazpívali a zasmáli se při povídání vtipů a historek ze života. Těšíme se na další společné setkání a moc děkujeme za krásné zpříjemnění dne a zanesení dobré nálady do našeho DPS.
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje, získáte na našich webových stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 728 764 444.

Přeji všem čtenářům příjemně strávené jarní dny.
Sára Fictumová, DiS.koordinátorka střediska Vejprnicko

Taneční klub Tlučná zabodoval na Czech Dance Tour 2019

3. Duben 2019 - 13:01

Měsíc březen je v Tanečním klubu Tlučná ve znamení tanečních soutěží. Vzhledem k předchozí úspěšné sezoně jsme si našli v hledáčku o trochu prestižnější a výkonnostně vyšší soutěž oproti předchozím letům.

V sobotu 16. března jsme se zúčastnili regionálního kola taneční soutěže Czech Dance Tour pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V tomto kole se utkalo téměř tisíc tanečníků z 26 skupin v různých tanečních a věkových kategoriích. Byla zde úžasná atmosféra, hala praskala ve švech a ze všech dětí vyzařovalo nadšení a radost z tance. Svůj díl na tom měl i náš fanklub, který zabral přední pozici na tribuně a jeho fandění bylo slyšet až na taneční plochu. Povzbuzování je důležitou součástí sportovního klání a dokáže děti vyburcovat k vyšším výkonům.

Děti z Tanečního klubu Tlučná soutěžily se skladbou Kleopatra v kategorii Art Dance děti (8–11 let).

Vybojovaly stříbro a tím si zajistily postup na Mistrovství Čech CZDT, které se bude konat koncem dubna. Všichni se už na mistrovství těšíme a jsme zvědaví na naše nové soupeře.

Do konce sezony nás čekají ještě tři soutěže na republikové úrovni. V březnu pojedeme na jarní pohár Děti v akci do Prahy, v dubnu na již zmíněné Mistrovství Čech CZDT do Chrudimi a v červnu na republikové finále Česko se hýbe do Prahy.

Držte nám všichni palce a sledujte nás na: www.tktlucna.cz
Marie Zemanová
foto: Radovan Osoba

Ocenění putují do Tlučné

2. Duben 2019 - 7:19
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU PLZEŇ-SEVER
Pátek 15. 2. 2019, kulturní dům města Kralovic v 17 hodin, začíná vyhlášení ankety Nejlepší sportovec okresu Plzeň-sever za rok 2018.
V nominaci na tuto akci byli i tři adepti z Tlučné. Cvičitelka Jarka Rybářová za dlouholetou obětavou činnost v tělovýchově, trenér mládeže fotbalového oddílu Pavel Kouřil za vedení starších žáků, potažmo dorostu s velmi dobrými výsledky – oba dva v kategorii trenér, cvičitel. V kategorii starosta obce pak Standa Volf, kde se hodnotí přístup a podpora rozvoje sportu a tělovýchovy ze strany obce.Výběrová komise po posouzení všech návrhů následně vybrala na ocenění P. Kouřila a S. Volfa.
Velká škoda, že ani jeden z vybraných se nemohl této akce osobně zúčastnit. Pavel Kouřil byl na zimním soustředění s dorostem v Sušici a Standa Volf se omluvil z důvodu nemoci. Ocenění proto převzali místostarosta obce Pavel Liška a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda.
Trenér Pavel Kouřil (vpravo) a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda (uprostřed) při přebírání sponzorského daru (nových dresů pro družstvo dorostu) z rukou Miloše Mencla, jednatele společnosti Mencl Elektro Engineering s.r.o.
Takže, tak jako tradičně v posledních letech, Tlučná měla na pomyslných stupních vítězů zaslouženě své zástupce.
Již teď se můžeme těšit na vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2019, které se bude konat příští rok v Nýřanech, a kde se tlučenští sportovci jistě objeví v nominaci v co největším počtu.
Jaroslav Netrval
VZORNÁ CVIČITELKA Z TLUČNÉJiž zmiňovaná paní Jaroslava Rybářová sice v Kralovicích ocenění nezískala, ale nemusí být smutná. Byla totiž navržena na ZLATÝ ODZNAK VZORNÉHO CVIČITELE, který se uděluje za příkladný vztah ke sportu. Toto uznání bylo vedením ČASPV schváleno a dne 14. 3. 2019 předáno do patřičných rukou.
TJ Tlučná gratuluje k zisku ocenění a děkuje za odvedenou práci.
Zdeněk Folda

Seriál o hornictví - IV. díl

1. Duben 2019 - 20:37
Co je to „bago“, k čemu slouží a proč

Bago v havířské hantýrce je žvýkací tabák. Pravý žvýkací tabák se dal, ba ještě dá, koupit v trafice v podobě různě dlouhých tyčinek černé barvy a různých vůní. Jeho žvýkání u ostatní veřejnosti je však jevem zřídkavým, a ne všude se dá tabák žvýkat. Při žvýkání vzniklé sliny je totiž nutno často vyplivovat. Žvýkací tabák mohou při své práci žvýkat třeba též dřevorubci nebo pastevci (kovbojové), ale nemůže tak činit třeba pan učitel nebo farář a plivat věřícím či žákům do jejich davu.

V dolech, a zvláště těch uhelných s výskytem třaskavých plynů, je žvýkání tabáku tolerované, na výsledek své práce havíři plivat klidně mohou. Není však přípustné plivat kamarádovi na násadu u lopaty nebo na kamaráda samotného. Postižený páchnoucí slinou může pak vykonat sankci slovní nebo i ruční v rámci nepsaného, ale všemi uznávaného práva.

V šachtě se nežvýká pravý žvýkací tabák, neboť je drahý. Žvýká se tabák lulkový (fajfkový), který si havíři vlhčí vodou, někdy třeba i rumem, protože se v suchém stavu, jak se koupí v obchodě, nalepí po celé ústní dutině (hubě) a nedá se vytvořit potřebný chuchvalec (švestka). K bagování byl nejvíce oblíbený fajfkový tabák značky „Bača“. Švestka se upravuje k použití až dole v šachtě. Havíř otevře paklík, zaloví v něm dvěma nebo třemi prsty a tuto špetku vloží do úst v místě mezi dásní a tváří, takzvaně „za jesle“. Tabák přidává za jesle tak dlouho, až je švestka dost velká. Ta se pak žvýká do kulata. Tak se vytvoří to výše zmíněné bago. Při žvýkání vzniklé přebytečné sliny se prostě vyplivují na zem (havířsky počva nebo zoul). Pozor! Sliny nepolykat – silně projímavé.

Ještě se musím krátce vrátit k vlhčení tabáku. Málem bych zapomněl na jeden způsob vlhčení ověřený letitou praxí. Na zvlhčení tabáku stačí dát nakoupený na čas dole v šachtě někam do boku díla, to je za hajcman nebo jinou výztuž, a nechat jej tam třeba týden. Vlhké důlní prostředí tabák navlhčí samo. Je však nutné takovou skrýš zabezpečit proti nenechavcům, kteří sice mají chuť bagovat, ale nechtějí si tabák kupovat.

Otázkou zůstává, proč se v šachtě baguje a kdo z fárajících této neřesti holduje nejvíce.

Bago je náhražkou kouření. Proto v šachtě bagují téměř výhradně kuřáci. Kouření v každé šachtě je zakázané, ale v uhelných dolech, kde se vyskytují třaskavé plyny, a takovým dolem byl důl Krimich II v Tlučné i jeho předchůdce Krimich I v Nýřanech, se kouření stíhá dokonce jako trestný čin obecného ohrožení. Někdy však bagování zachutná i nekuřákovi, svedenému kamarády, kteří mu zprvu nabízejí: „Vem si aspoň lupínko nebo kořínek“.

Bagaři též tvrdí, že bagování je jistým způsobem obrany proti působení uhelného nebo kamenného prachu. Toto své tvrzení podporují úvahou, že bagující musí mít při práci stále zavřená ústa, aby mu bago nevypadlo, a tudíž dýcháním jen nosem se tolik prachu nehltá. Nikdy jsem však neslyšel, ani nečetl, že by se tímto problémem zabývali vědci. Bagaři to tvrdí při obhajobě své neřesti.

Výše uvedená stať byla pouhým, a myslím, že nutným, úvodem k pochopení pointy následujícího skutečného, dá se říci i částečně varovného příběhu, který se dočtete v příští kapitole.

Václav Veber

Jak pokračuje spolupráce s bavorským Floβem?

28. Březen 2019 - 17:44

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se vybraní žáci 8. a 9. tříd vypravili na návštěvu do německého Floβu. Spolu s nimi se této akce zúčastnil i pan ředitel Karel Rada a obě učitelky německého jazyka, paní Zuzana Šamánková a paní Kateřina Jandová. Jednalo se o druhé setkání v rámci partnerské spolupráce obou škol, tentokrát na půdě německé základní školy.
Na místo žáci a jejich doprovod dorazili po deváté hodině, kde na ně již čekali žáci 8. třídy a jejich třídní učitel, Martin Schaller. V aule proběhlo přivítání, kterého se zúčastnil ředitel německé školy Gerhard Steiner a starosta obce Floβ Günter Stich. Pan starosta české žáky přivítal a každému věnoval odznáček se znakem obce. Poté se již žáci přesunuli do nově vybudované tělocvičny, kde pro ně byl připraven sportovní parkour, během kterého žáci obou škol prověřili svoji fyzickou zdatnost. Sportovní dopoledne bylo zakončeno zápasem v házené.
Během oběda si žáci navzájem vyměnili kontakty, aby i nadále mohli prohlubovat svoje vztahy i v rámci sociálních sítí. Po obědě se žáci i zástupci české školy vypravili na cestu zpět do Tlučné.
V rámci tohoto setkání se také hovořilo o návštěvě Floβu, které by se měli zúčastnit zastupitelé obce Tlučná a při které by došlo k oficiálnímu stvrzení spolupráce mezi oběma školami. Toto by mělo proběhnout na konci dubna. Ještě předtím ovšem čeká žáky ZŠ Tlučná další výjezd do Floβu, kde tentokrát proběhne kuchařský workshop konaný v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Česka a Bavorska 2019.
Zuzana Šamánková

Výpravy za včelkami do Májina údolí

28. Březen 2019 - 8:42


O činnosti našeho se můžete dozvědět na www.majabee.cz, podrobnosti o pobytech pro děti jsou na www.majabee.cz/vzdelavaci-akce
Vzhledem k rostoucím problémům přírody, které zapřičiňuje činnost člověka, má výchova dětí ke vztahu k přírodě a poznání přirodních zákonitostí mimořádný význam.  
Díky podpoře Ministerstva zemědělství jsou tyto pobyty pro děti zdarma.

Dočané omezení linkových spojů

27. Březen 2019 - 7:50

Z důvodu nedostatku řidičů jsou od 27. 3. 2019 dočasně omezeny tyto spoje společnosti ČSAD autobusy Plzeň:
460130/2  5:10 Plzeň, CAN – Nýřany, DIOSS Cestující mohou využít spoj 4 jedoucí o deset minut později.
460130/19 6:05 Nýřany, DIOSS - Plzeň Cestující z DIOSS mohou využít v 6:10 spoj přes Zbůch do Plzně, cestující z Nýřan, Tlučné a Vejprnic mohou využít osobní vlak č. 7405 s odjezdem v 6:23 z Nýřan.
Dopravce děkuje za pochopení.

Média se zajímají o záměr farmy Tuzemka

24. Březen 2019 - 12:05
Článek z 23. 3. 2019 - MLADÁ FRONTA DNES


Reportáž České televize 23. 3. 2019

Touškovský desetiboj Zdeňka Šandary

20. Březen 2019 - 19:04

9. března 2019 se tři naše družstva zúčastnila 3. ročníku soutěže mladých hasičů ve Městě Touškově. Pětičlenné hlídky absolvovaly trasu v terénu okolo tamní hasičské zbrojnice, a i přes nepříliš přívětivé počasí si závod užily.
Na trati každé družstvo plnilo zadané úkoly na celkem 10 stanovištích, z nichž děti nejvíce zaujalo střílení ze vzduchovky. Jako na každém branném závodě, ani v Touškově nechyběly úkoly ověřující znalost prostředků požární ochrany, vhodných hasebních prostředků či poznávání typů ohnišť, práce s mapou a vázání uzlů. Děti skvěle zvládly i tajnou disciplínu, při které poznávaly dopravní značky.
Velká pochvala určitě patří všem zúčastněným mladým hasičům, protože se s úkoly vypořádali velmi dobře, přestože někteří byli na svých úplně prvních závodech. Družstvo v kategorii starších dětí obsadilo 11. místo z 22 družstev, družstvo mladší B také 11. místo z 19 družstev a družstvo mladší A se umístilo na 2. stříbrném místě.Jitka Holá

Taneční klub Tlučná zahájil soutěžní sezonu

19. Březen 2019 - 18:11

Začátek soutěžní sezony Tanečního klubu Tlučná probíhá nad naše očekávání.Zatím jsme absolvovali dvě postupová kola taneční soutěže Česko se hýbe.
První kolo se konalo na konci ledna v Českých Budějovicích. Na soutěž vyrazil pouze starší tým dětí. Za skladbu Zorro v kategorii tanec 8-10 let si odvezly zlatou medaili.

Druhé kolo nás čekalo v Plzni. Zúčastnily se ho oba týmy. Naši mateřáci se skladbou Šmoulí zem získali v kategorii MŠ také zlatou medaili. Dětičky tuto skladbu trénují teprve od září. Byla to jejich první soutěž a musím říci, že předvedly opravdu pěkný výkon.

Největší radost nám udělalo první místo za skladbu Zorro v kategorii tanec 8-10 let. Utkali jsme se hned s pěti soupeři a výsledek byla opět zlatá medaile. Nikdo z nás si nemyslel ani nečekal, že ji dostaneme, o to více si jí ceníme.

Oba týmy si tak zajistily postup na republikové finále Česko se hýbe, které se bude konat v červnu v Praze. Já i kolegyně Míša Jeníčková máme ze všech našich tanečnic i tanečníků velkou radost.
Bohatou fotogalerii a video naleznete na: www.tktlucna.cz
Marie Zemanová
foto: Radovan Osoba

17. ročník Memoriálu Václava Kouřila a Karla Cepníka ve sportovní gymnastice

19. Březen 2019 - 7:34

Dne 10. 3. 2019 se v tlučenské tělocvičně konaly již po sedmnácté největší gymnastické závody na území okresu Plzeň-sever. Sešlo se zde 112 děvčat a 2 chlapci, aby poměřili své dovednosti ve sportovní gymnastice. Závody se konají každoročně na počest tlučenských sportovců Václava Kouřila a Karla Cepníka, kteří byli sportovním vzorem několika generací a těmito závody se oddíl sportovní gymnastiky v Tlučné snaží navázat na jejich odkaz.

Organizátorem závodů byla TJ Tlučná a Oblastní asociace sportu pro všechny Plzeň-venkov za podpory OÚ Tlučná.

Závodu se zúčastnily děti z oddílů sportovní gymnastiky z tělovýchovných jednot Tlučná, Nýřany, Chrást, Zruč-Senec a středočeského Dobříše, které závodily v 8 kategoriích, jak v soutěži jednotlivců, tak i družstev.

V kategorii předškolních dětí soutěžilo celkem 16 děvčat ve třech disciplínách. Zde domácí oddíl nezískal žádné přední umístění, ale děti jsou velkou nadějí do budoucnosti, soutěží totiž v této kategorii prvním rokem.

V kategorii nejmladších žákyň (1. třída) bojovalo o umístění 13 děvčat, zde naše družstvo ve složení Ema Hečlová, Anna Koudelková a Vanessa Jiránková obsadilo 3. místo.

V nejpočetnější kategorii mladší žákyně I soutěžilo 31 děvčat.  Zde nám svým umístěním udělala radost Barbora Krátká, která ve velké konkurenci obsadila krásné 2. místo. V této věkové kategorii cvičili také 2 chlapci a tlučenský Ladislav Podhorec zvítězil nad svým o dva roky starším soupeřem ze Zruče.

Další početná kategorie byla mladší žákyně II, ve které cvičilo celkem 25 děvčat. Zde jsme opět získali krásné 2. místo zásluhou Nicol Baumrukrové a potěšilo také 5. místo Eleny Emy Podhorcové. Zde družstvo děvčat, doplněné o Markétu Špachmannovou, obsadilo 2. místo.

V kategorii starší žákyně III soutěžilo 11 děvčat a zde úspěch tlučenské gymnastiky podtrhla vítězstvím Kateřina Lišková a v soutěži družstev spolu s Klárou Kordovou a Natálií Burdovou také zvítězily.

V kategorii starších žákyň IV zazářila domácí Nikola Svatošová, která své soupeřky jasně porazila. Zde ji v soutěži družstev doplnily Tereza Hrabáková a Lenka Lacinová a společně získaly opět 1. místo v soutěži družstev.

V poslední kategorii dorostenek soutěžilo již pouze 5 děvčat, zde zvítězila Aneta Boudová z Chrástu.Jak již bylo v úvodu zmíněno, závody se konaly za podpory Obecního úřadu Tlučná, který věnoval závodníkům na čelních místech plyšového tlučenského krokodýla. Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící a každý obdržel od pořadatelů malý věcný dárek.

Závěrem bych chtěl poblahopřát všem zúčastněným závodníkům k jejich sportovním výkonům, popřát jim mnoho zdaru v tréninku a hodně úspěchů v následujících závodech. Chtěl bych také poděkovat a ocenit práci rozhodčích a všech, kteří pomáchali s organizací závodu. A budeme se těšit na další ročník Memoriálu Václava Kouřila a Karla Cepníka ve sportovní gymnastice zase za rok.

Pavel Liška

TK TJ Tlučná – soutěžní rok 2019

18. Březen 2019 - 7:22

Rok 2019 jsme začali soutěží Česko se hýbe 26. 1. v Českých Budějovicích. Jedná se o postupovou taneční soutěž. 
Soutěže jsme se zúčastnili se skladbou Na indiánské výpravě – děti ve věkové kategorii do 8 let. Indiáni si zlatou medailí zajistili postup na republikové finále do Prahy. Soutěžila také skladba Upíří akademie – děti věk. kat.  11–14 let. S upířím nočním rejem si děvčata a jeden chlapec vytancovali 2. místo a postup na republikové finále.
Z dalšího kola ČSH v Plzni 23. 2. skladba Na indiánské výpravě přivezla 1. a Upíří akademie 2. místo.
Do konce taneční sezony máme před sebou ještě několik soutěží, vystoupení a tradiční víkendové soustředění v tělocvičně, které pořádáme společně s tanečním kroužkem z Líní.
V březnu se budeme účastnit ještě okresní a krajské soutěže O nejlepší skladbu, proběhne další kolo ČSH v Praze a taneční soutěž o chodovský koláč Děti v akci v Praze-Chodově. V květnu pořádáme soutěž  TLUČENSKÉ POHYBOVÉ SKLADBY.
Obě sestavy pak budou vystupovat na plese Policie ČR v Nýřanech a na akci Divotvorný volant, která je pořádána pro osoby se zdravotním postižením na letišti v Líních. Na této akci děti nepředvedou jen své natrénované skladby, ale mohou si zkusit řídit traktor, TIR nebo autobus.
Miluše Petráková

Webové stránky obce získaly 2. místo v soutěži Zlatý erb Plzeňského kraje

17. Březen 2019 - 21:58

Ocenění za 2. místo a šek na 22 000 Kč v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší webové stránky obce na slavnostním vyhlášení 14. března převzali starosta Jan Opl, místostarosta Oldřich Rozšafný a webmaster Martin Steinhauser z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a náměstka pro informatiku Ivo Grünera.
Oficiální článek z akce najdete zde.


Maškarní 2019

14. Březen 2019 - 8:42

V sobotu 2. března se v Restauraci Na Hřišti konal další ročník maškarního reje pro děti. Akce začínala ve 14:30, kdy už na místě byli připravení skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, kteří celou akci připravovali, obsluha restaurace a také pan Kopejtko s dcerou Karolínou, kteří zajišťovali hudební doprovod a osvětlení. 
Dorazilo a zaregistrovalo se celkem 24 dětí v maskách v doprovodu rodičů či prarodičů. Menší účast oproti předchozím ročníkům byla pravděpodobně způsobena končícími jarními prázdninami. Na úvod byli přivítáni všichni přítomní a zaznělo poděkování obci Tlučná, která akci finančně zaštítila.
V první části odpoledne pro děti byly připraveny různé disciplíny - např. hraní skořápek s kovbojem, stavění komínu či jednoduché stavby podle předlohy z kostek u miminka a pirátky, hraní kimovky s pirátkou a letos prvně také skládání puzzle s doktorkou a Pipi Dlouhou punčochou.
Dál v programu nechybělo tančení Ptačího tance ani Makareny, tanec dětí s balónky mezi čely a následně stejná disciplína pro rodiče s dětmi, ze které vznikly opravdu pěkné fotografie. Zbylé balónky, které letos praskaly o něco více než jindy, pak byly vypuštěny mezi tančící děti na parket.
Nechyběla ani židličková, děti ovšem namísto obyčejného obcházení kruhu z židlí chodily jako kačenky, skákaly žabáky nebo po jedné noze. Některé děti bavily přítomné svými neustálými návraty do hry i po vypadnutí nebo neochotou opouštět zabrané židličky.
Jedním z posledních společných programů bylo sbírání korálků, které ztratila princezna. Za tuto pomoc, stejně jako za předchozí programy, děti získaly nějakou tu sladkost.
Nakonec byly ještě jednou otevřeny disciplíny a mezitím se v sále připravovala tombola. Každé z dětí si pak po vylosování svého čísla přišlo vybrat jednu z pěkných cen. A tím kolem třičtvrtě na pět skončila další pěkná akce pro děti.
Na závěr nezbývalo než poděkovat všem přítomným za účast a pozvat účastníky na Pohádkový les, který proběhne v sobotu 1. června.
Ještě jednou díky všem, kteří se na akci podíleli!
Michala Mathauserová

Celou fotogalerii najdete tady.foto: Tomáš Mathauser

Linka č. 55 - provoz 14. a 15. 3. 2019

13. Březen 2019 - 15:46

Z důvodu nemoci řidičů ČSAD Plzeň zítra (ve čtvrtek 14. 3. 2019) nepojedou spoje:

440055 91 5:12 Plzeň Vejprnice
440066 2 5:27 Vejprnice Plzeň
440055 93 6:10 Plzeň Tlučná
440055 92 6:50 Tlučná Plzeň
440066 9 7:20 Plzeň Vejprnice
440055 104 7:37 Vejprnice Plzeň

V pátek 15. 3. 2019 spoje oproti původní zprávě pojedou bez omezení.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení. Příští týden již by mělo být vše v pořádku.
ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Linka č. 55 - informace o výpadku spojů

12. Březen 2019 - 12:39
Z důvodu náhlé zvýšené nemocnosti řidičů na Plzeňsku nebyly bohužel odjety také spoje ve Vaší objednávce . Vypadl jeden oběh autobusu/řidiče, ale dispečer po dohodě zvolil spoje, které jsou „posilové“, takže až na trasu od Křimic je za pár minut vždy „nahradí“ jiný spoj linky 55, případně i linkový autobus od Nýřan.

Na zítra (středu) máme řidiče pro veškeré výkony zajištěny, takže pokud nepřijde další mimořádnost, spoje pojedou.
Bohužel čtvrtek a pátek zatím zajištěn není a pokud se nevrátí někdo z nemocných, tak výše uvedené spoje nepojedou. 
Omlouváme se velice Vám i cestujícím. Děkujeme za pochopení. ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Slavnosti svobody Plzeň, 3.–6. května 2019

11. Březen 2019 - 21:52

 
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události, které se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem.  K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými veterány, vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos například s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty projede Plzní v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - Československá samostatná obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz (podrobný program bude zveřejněn na konci března)

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer